Kontakt

Koristite ovaj obrazac za slanje poruke:

BENAM INTERNACIONAL D.O.O.

Kontakt informacije

Skeniraj me!
Scan this QR Code!

Adresa: Donja Lohinja bb, 75320 Gračanica

Tel/fax.: +387 35 714 626
Tel/fax.: +387 35 714 400
Email: benam [ @ ] windowslive.com
Web: www.benam.ba

Mirza Ahmetašević, dipl. ing. saobraćaja
direktor

Mob: +387 61 109 839

Email: benam [ @ ] windowslive.com

Mob: +387 61 109 838


mr.sc. Edina Ahmetašević  dipl.ecc
finansijski rukovodilac

Mob: +387 61 109 837

 

VRH